Giới thiệu

Grain là tạp chí ảnh phim đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Cùng với Grain, chúng tôi mong muốn xây dựng nên cộng đồng nhiếp ảnh phim bằng cách làm ra một bộ sưu tập những tấm ảnh chụp phim ấn tượng nhất tại Việt Nam. Thông qua ấn phẩm này, chúng tôi muốn khuyến khích các nhiếp ảnh gia để tâm hơn vào những tác phẩm của mình – cách chụp phim, cách lựa chọn và sắp xếp bộ ảnh, và tầm quan trọng của phim âm bản.